Algemene Voorwaarden

ALGEMENE AANBIEDINGS-, VERKOOP-, LEVERINGS-, BETALINGS-, INSTALLATIE-, REPARATIE- EN ONDERHOUDSVOORWAARDEN
Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling N.V.K.L.: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabrikaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 27 april 2009 jaar onder nr. 37/2009.

Download onze voorwaarden in PDF formaat

AFDELING I. Algemene bepalingen

AFDELING II. Nadere, bijzondere bepalingen aangaande leveringen in het kader van koopovereenkomsten

AFDELING III. Nadere, bijzondere bepalingen aangaande montage en installatie

AFDELING IV. Nadere, bijzondere bepalingen inzake onderhoud & service aan installaties

 • Wist u dat...?

  Airconditioners ook kunnen verwarmen!
  Zodat u ook 's winters de airconditioner aan kunt doen in vertrekken zonder verwarming.
 • Wist u dat...?

  Deskundig airco onderhoud het ziekteverzuim van uw werknemers verlaagd.
 • Wist u dat...?

  Het voordeliger is om met uw airco te verwarmen dan met gas?.
 • Wist u dat...?

  Wij uw complete warmte terugwinnings installaties kunnen aanleggen ?